Toezicht

Toezicht houden vanuit een RvC en RvT is een serieuze taak die vraagt om echte interesse en betrokkenheid. Geen baantje voor erbij, maar een volwaardige functie die voortdurend in ontwikkeling is. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich daarom niet tot het werven van kandidaten, maar omvat diverse initiatieven om het vak verder te ontwikkelen.

Voor vragen over toezicht kun je contact opnemen met Max Ruiters.

Werving

Wij bieden ondersteuning bij het werven van kandidaten voor de raad van commissarissen (RvC) of raad van toezicht (RvT). Die onafhankelijke betrokkenheid is essentieel. Zo stap je als organisatie over je eigen netwerk heen, wat zorgt voor een scherpe blik, een divers team, en een frisse wind in de organisatie. 

Kennisbank ‘Werken als commissaris’

Een kennisbank over relevante ontwikkelingen en informatie over toezicht houden. Maar ook vacatures voor (potentiële) toezichthouders. ‘Werken als commissaris’ is een samenwerking tussen Thuis Partners, het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (ICGI) van Maastricht University, en Delfin impact executives.

Opleiding ‘Op weg naar nieuw toezicht’

In samenwerking met De Erkende Toezichthouder organiseren we diverse keren per jaar de basismodule ‘Op weg naar nieuw toezicht’. De opleiding is daarom een ideale eerste stap naar een toezichthoudende rol.  

Heb je interesse in de opleiding? We sturen je graag meer informatie toe. 

Zelfevaluaties RvC / RvT

Een goed uitgevoerde zelfevaluatie vergroot de transparantie van de raad van commissarissen (RvC) of raad van toezicht (RvT). Omdat deze helpt aan de verantwoordingsplicht te voldoen maar ook bijdraagt aan een cultuur van continue verbetering en groei. 

Intussen hebben wij al diverse zelfevaluaties mogen uitvoeren, waardoor wij de voordelen van het instrument optimaal benutten.

Dit is Delfin

  • Geen succes zonder impact
  • De verschillen tellen op
  • Oprecht persoonlijke aandacht
  • Klaar voor de toekomst
  • Altijd in ontwikkeling

Artikelen

Max Ruiters

Basismodule: Op weg naar Nieuw Toezicht

Effectief toezicht houden is visie ontwikkelen op toezicht, eigen stijl hanteren, waarde toevoegen en ruimte inbouwen voor persoonlijke- en ...

Max Ruiters

Nieuwe editie basismodule 'Op weg naar Nieuw Toezicht'

Delfin Executives draagt graag bij aan meer nieuw bloed in de Raden van Toezicht en Commissarissen in de regio. Meer diversiteit in...