Onafhankelijk? Reken maar.

Belangrijke wijzigingen in de nieuwe wet per 1 januari 2024 zijn dat de lokale rekenkamers uitgebreidere (onderzoeks)bevoegdheden krijgen.

Alle gemeenten en waterschappen krijgen vanaf 1 januari 2024 te maken met de Wet versterking decentrale rekenkamers. Belangrijke wijzigingen zijn dat de lokale rekenkamers uitgebreidere (onderzoeks)bevoegdheden krijgen. Tekstueel wordt nu ook gesproken over onderzoek naar ‘gevoerd beleid’ waar dat voorheen ‘gevoerd bestuur’ was. Dat lijkt een nuanceverschil maar de reikwijdte is veel omvangrijker. Een andere belangrijke wijziging is dat de wetgever het onmogelijk maakt dat zittende raadsleden worden benoemd in de eigen rekenkamer. De decentrale rekenkamers mogen vanaf 1 januari 2024 alleen nog ‘bemenst’ worden door externen.

Extern

Voor sommige rekenkamers verandert er niet veel omdat de samenstelling al volledig door externen is ingevuld. Voor andere gemeentes is er echt werk aan de winkel. Juist om rekenkamers te helpen met de invulling van de rekenkamer is het zinvol om dit uit te besteden. Zo heb ik onlangs de Rekenkamer van de gemeente Maastricht mogen ondersteunen met haar zoektocht naar een onafhankelijke voorzitter. De eigen zoektocht naar een onafhankelijk voorzitter had niet het gewenste resultaat waarop Delfin impact executives werd ingeschakeld.

De procedure was kort, goed en vooral transparant. Niet alleen werd de vacature op diverse platforms gepubliceerd en werd tegelijkertijd gebruik gemaakt van het enorme netwerk van Delfin impact executives om de vacature onder de aandacht te brengen van mogelijke geïnteresseerden. Juist deze actieve manier om de vacature te promoten was effectief en sterker dan een advertentie die de Rekenkamer zelf maanden eerder had geplaatst in de lokale media. Recruitment is een vak en dat doe je niet erbij door te kijken of er een reactie op een advertentie komt.

Meer dan cijfers

Inmiddels is de onafhankelijk voorzitter voor Rekenkamer Maastricht, Lieve Schouterden, door de Gemeenteraad benoemd. In het kader van de nieuwe wetgeving heef ze direct haar verantwoordelijkheid genomen om te kijken naar de inrichting van de rekenkamer en mogelijke onderzoeken. Want, hoewel de naam anders doet vermoeden, gaat het rekenkamerwerk veel verder dan het controleren van cijfertjes.
Kortom, een mooie en goede ontwikkeling in de professionalisering van decentrale rekenkamers waarbij we hebben laten zien dat we ook met deze functies een goede aanvulling kunnen zijn om onafhankelijke leden te werven en voor te stellen.

Voor vragen over onafhankelijk? Reken maar. kun je contact opnemen met Max Ruiters.

Artikelen

Max Ruiters

Max Ruiters: omarm de non-profitsector vanuit vertrouwen

‘Werken in deze sectoren biedt de unieke kans om echt impact te maken.’ ...

Max Ruiters

Yes, er is krapte!

“Is krapte niet juist een mogelijkheid om je processen kritisch onder de loep te nemen en creatief te worden?” ...