Stille search, psst... 5 redenen om dat te doen

Een Stille Search uitvoeren is niet nieuw voor ons. Maar dit kwartaal zien we hier een stijgende lijn in. We zijn met diverse wervingsopdrachten bezig (geweest) waar we niet mee in de openheid mogen.

Stille search haalt het beste uit ons naar boven

Want met een stille search kunnen we onze toegevoegde waarde echt laten zien. Dan blijkt hoe waardevol ons netwerk en onze kennis van de arbeidsmarkt is. Maar ook blijkt dat onze database aan kandidaten een hoge toegevoegde waarde heeft. En wat te denken van onze visie op recruitment. Recruitment = Marketing, dit principe blijft recht overeind bij een stille search. Sterker, het weegt nog zwaarder als we kandidaten uit of zelfs buiten ons netwerk willen bereiken.

Stille search = discretie

Discretie is het sleutelwoord bij een stille search. Zowel de naam van de opdrachtgever als de naam van de potentiële kandidaat blijft tot een bepaalde fase in het proces anoniem. Een potentiële kandidaat polsen wij eerst of er interesse is in een nieuwe stap in zijn of haar carrière. Natuurlijk door te schetsen welke uitdaging of opdracht in het verschiet ligt. Maar ook door aan te geven wat hij of zij kan toevoegen om hier een succes van te maken. Als de interesse aanwezig is zullen we conform afspraak onze opdrachtgever bekend maken. En als het nodig is dat hier een geheimhoudingsverklaring voor getekend moet worden, dan regelen wij dat.

Diversiteit vergroten is een reden

Steeds meer organisaties streven terecht naar meer diversiteit in hun Management Teams of Directie. En dan is een stille search een uitgelezen kans om hier handen en voeten aan te geven. Vooral omdat uit onze ervaringen blijkt dat het bereiken van diversiteit minder goed lukt via de traditionele manier van werven. Andere redenen om ons in te schakelen voor een Stille Search zijn:

  • de vacature is nog niet concreet, men wil al met een aantal kandidaten praten om een beeld te krijgen van de markt
  • er zijn slechts enkele personen op de hoogte dat de betreffende vacature ontstaat
  • er zijn al diverse openbare pogingen ondernomen door de organisatie om de vacature in te vullen, maar dat is niet gelukt
  • de meest lastige: er zit nog iemand op de betreffende positie, een sleutelpositie die altijd ingevuld moet zijn. Vaak hebben wij dan een interimmer klaar staan om de continuïteit van de positie te borgen

Meer weten over de stille search van Delfin Impact Executives

Neem dan contact op met Delfin Executives in Maastricht, 085 – 0609696 of Mark Simons via 06-52376775.

Voor vragen over stille search, psst... 5 redenen om dat te doen kun je contact opnemen met Mark Simons.

Artikelen

Max Ruiters

Vijf vragen aan Nanny Huismans

“Laat je niet overrulen door competenties in profielen.” ...

Max Ruiters

Stroom Zuid & Delfin impact executives slaan handen ineen

Investeren in duurzame samenwerking is meer dan een begrip. Het is een overtuiging die zowel bij Stroom Zuid als Delfin impact executives...