Vijf vragen aan Leontien Mees

“Probeer geen toezichthouder te zijn”

We spraken Leontien Mees, directeur van Maastricht Marketing, lid van de Raad van Toezicht bij Slot Schaesberg, bestuurslid van het Maastricht Convention Bureau en lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Zuid-Limburg West.

Hoe combineer je Maastricht Marketing met Rabobank en Slot Schaesberg?

Het lijken misschien van de buitenkant 3 totaal verschillende organisaties maar als je inzoomt, kan ik bij alle drie iets toevoegen. De grote gemene deler is verbinden en in zoverre zijn ze complementair aan elkaar. In mijn ogen dient elke toezichthouder of medewerker toegevoegde waarde te leveren aan elkaar en aan de organisatie. Dan maakt het niets uit of je nu directeur, medewerker of toezichthouder bent. Je hebt een andere rol, maar wel hetzelfde doel. Als toezichthouder wil ik iets teruggeven. En ja, natuurlijk, er zijn andere stakeholders. Bij de ene organisatie heb je aandeelhouders, bij de andere leden, subsidiegevers, klanten … noem maar op. Maar toch, als je het afpelt en naar je eigen functioneren kijkt, dan ben je wie je bent, neem je geen rol aan en wil je het beste voor de organisatie en voor elkaar. Kortom, deze rollen zijn prima te combineren.

Vijf vragen aan Leontien Mees - Delfin impact Executives - Max Ruiters
Fotograaf: Hugo Thomassen

Wat levert toezicht op?

Als je de insteek hebt, dat het iets voor jezelf moet opleveren, dan ben je verkeerd bezig. Ik draai het om: als je voldoende investeert in elkaar vanuit een intrinsieke oprechtheid dan levert dat altijd iets op, terwijl je het niet verwacht. Ik ben relatief nieuw in ‘toezichthoudersland’ en als je deze functie goed wil uitvoeren is het tijdsintensief. Om eerlijk te zijn, had ik de tijdsinvestering van tevoren onderschat. Ik ben begonnen vanuit enthousiasme en actuele vraagstukken. Ik zie het als een investering, niet als belasting. Gelukkig ben ik ook bij mijn dagelijkse werkzaamheden in de gelegenheid om tijd vrij te maken waar nodig voor mijn toezichthoudende functies. Dat is ook noodzakelijk als je een toezichthoudende functie hebt, je hebt immers ook behoorlijke verantwoordelijkheden.

Wat moet morgen veranderen in toezichthoudend Nederland?

Ik zou meer inzetten op regionale samenwerking. In het bedrijfsleven gebeurt het, bij veel organisaties gebeurt het, maar bij toezichthouders merk ik dat dit nog geen vanzelfsprekendheid is. Ik denk dat je veel van elkaar kunt leren. Je komt elkaar op meerdere fronten tegen, verklein die afstand. Het is niet zo dat toezichthouders niet willen samenwerken, maar het zit niet direct in ons systeem. Als toezichthouder of commissaris ben je vooral met je eigen organisatie en bestuurder bezig. We worden meer en meer een netwerkmaatschappij en zullen met elkaar de grote uitdagingen die op ons afkomen moeten tackelen. Ik denk dat juist ook toezichthouders een verbindende rol kunnen spelen in organisatie overstijgende vraagstukken.

Heb je een opleiding nodig om toezichthouder te zijn?

Ik ben blij dat ik een gerichte opleiding heb gevolgd nog voordat ik toezichthouder werd. In eerste instantie had ik dat bedacht om goed te begrijpen welke afwegingen mijn eigen toezichthouders moeten maken, maar nu ik zelf toezichthouder ben, komt dat erg goed van pas. Je leert vanuit een ander perspectief naar zaken te kijken. De Rabobank is een bijzondere organisatie waar je met leden te maken hebt en waar het coöperatieve karakter een belangrijke rol speelt. De traditionele taken van een toezichthouder zijn daar minder belangrijk. Het gaat erom op inhoud en thema’s betekenisvol en verbindend te kunnen zijn. De wereld van toezichthouden verandert wat mij betreft ook sterk: zet vooral ook de deuren open om maatschappelijke problemen aan te pakken. In principe heb je geen specifieke toezicht-opleiding nodig om toezichthouder te worden, maar het verrijkt je en je ziet ook dat er in praktijk steeds meer belang aan wordt gehecht.

Welke tips heb je voor aankomende toezichthouders?

Probeer geen toezichthouder te zijn door een rol aan te nemen. Blijf bij jezelf. En durf risico’s te nemen. Als je onbevangen aan een rol als toezichthouder begint, ben je effectief voor zowel de organisatie, je collega’s maar ook voor jezelf. Regeltjes kunnen belemmerend werken, redeneer daarom vanuit je hart als mens. Wees niet bang om fouten te maken en het belangrijkste: voorkom dat je direct een oordeel hebt. Ga op onderzoek uit en maak je eigen afweging. Toezicht is niets voor egotrippers, durf je eigen positie los te laten in het belang van de organisatie. Dat klinkt als een open deur, maar is best lastig. Maak weloverwogen keuzes die je altijd kunt en durft uit te leggen. En tot slot, blijf de contouren in de gaten houden en vermijd dat je verzandt in details. Je hoeft niet alles te weten!

Voor vragen over vijf vragen aan Leontien Mees kun je contact opnemen met Max Ruiters.

Artikelen

Max Ruiters

Vijf vragen aan Peter van Mulkom

“Maak bespreekbaar daar waar het schuurt” ...

Max Ruiters

Vijf vragen aan Linda van Driel

“Omarm dat je anders bent.” ...