Vijf vragen aan Monique Princen

“Soms zit je met een moreel dilemma, ook dat hoort erbij”, Monique Princen

We spraken Monique Princen, werkzaam binnen het eigen familiebedrijf Tal Techniek bv, sinds 2015 in functie als Voorzitter van MKB Limburg en sinds 2014 lid van de Raad van Toezicht van het SJG in Weert.

Als specialist in het vervullen van toezichthoudende functies, spreken we bijna dagelijks (potentiële) toezichthouders, opleiders, bestuurders en stakeholders. Persoonlijke en vaak indringende gesprekken, geven ons een inkijk en een goed beeld van de beweegredenen om een toezichthoudende functie te aanvaarden. Het houden van toezicht is inmiddels stevig ontwikkeld met al haar verplichtingen, verantwoordelijkheden en maatschappelijke opgaven. Elke maand stelt Delfin Executives 5 vragen aan een toezichthouder.

Waarom wilde je toezichthouder worden?

Zo’n 7 jaar geleden werd ik gevraagd of ik wilde solliciteren op een functie van lid Raad van Toezicht in het ziekenhuis van mijn woonplaats Weert. Ik had nog nooit nagedacht over een functie van toezichthouder, in mijn ogen was dat ook niet iets voor iemand van een MKB-bedrijf. Toen ik de advertentie las en ik meer informatie kreeg, zag ik veel aanknopingspunten en dacht ik dat ik juist iets voor het SJG kon betekenen met een blik van buiten. In mijn ogen is dat een goede aanvulling voor elke Raad: diversiteit. En niet alleen diversiteit als modewoord, nee ook echt toepassen. Niet alleen vrouw-man, cultuur etc. maar ook vooral de sector/bedrijfsleven-mengvorm. Dat zorgt voor goede discussies en meerdere invalshoeken. Dat wilde ik graag toevoegen, vandaar dat de rol van toezichthouder goed paste.

Je staat volop in de schijnwerpers vanuit je functie als voorzitter van MKB-Limburg in de crisisperiode. Is dat te combineren met je werk en je toezichthouderschap bij een ziekenhuis?

Als iets in deze tijd enorm lastig is, dan zijn het die verschillende petten. Telkens moet je rationeel te werk gaan en niet in de valkuil trappen om de emotie de overhand te laten krijgen. Het is echt koorddansen! Als voorzitter van MKB-Limburg kom ik op voor de belangen van onze leden, van bedrijven die enorm hard geraakt worden in hun bedrijfsvoering door deze crisis. En ‘achter’ bedrijven, schuilen ook veel families en gezinnen. Het gaat echt verder dan alleen maar een verslag van de accountant hoe het met je bedrijf gaat. Aan de andere kant worden we als leden van de Raad van Toezicht voortdurend bijgepraat hoe het met de zorg is, hoe belangrijk het is dat de maatregelen worden gehandhaafd en dat iedereen zich er aan houdt. Je krijgt inzicht dat het virus alleen onder controle komt als er dus ook offers worden gevraagd van bedrijven en bijvoorbeeld winkelend publiek. Je moet sterk in je schoenen blijven staan om met deze gevoelens en belangen van twee sectoren en groepen mensen om te gaan. Dat is soms best lastig maar ook hier moet je verantwoordelijkheid nemen en dragen. Soms zit je met een moreel dilemma, ook dat hoort erbij.

Hoe pak je je rol als goede toezichthouder?

Binnen de Raad van Toezicht van het SJG hebben we een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Van een redelijk traditionele Raad naar het nieuwe toezicht. Als toezichthouder moet je dichtbij de organisatie staan. Niet alleen besluiten nemen op basis van de stukken die je krijgt voorgeschoteld maar ook zelf op onderzoek uitgaan. Dat klink misschien negatief maar dat is het niet. Als het goed klikt tussen de bestuurder en de Raad en er is een wederzijds vertrouwen, dan is er ook die basis om zelf op werkbezoek te gaan en in gesprek met mensen binnen de organisatie. Op die manier kun je een goed beeld vormen van de situatie en de stukken ook beter beoordelen. Belangrijk is dat je ook leert van anderen. Ik durf best te stellen dat we in de afgelopen 7 jaar ‘opener’ zijn geworden hetgeen ten gunste komt aan het SJG.

Wat moet er morgen veranderen in toezichthoudend Nederland?

Wat ik morgen acuut zou willen veranderen is de houding van traditionele Raden. Sta open voor andersdenkenden, jongeren, leid onervaren toezichthouders op. Wat is er nu mooier voor een Raad dan je blikveld te verruimen met een jonger iemand? De ideale groep nieuwe toezichthouders is denk ik de groep 30-40’ers. Dat wil niet zeggen dat jongeren niet geschikt zijn maar er zijn relatief weinig toezichthouders uit deze leeftijdscategorie. Investeer in deze jeugd. Misschien moeten we de mooie en verantwoordelijke functie van toezichthouder meer promoten en onder de aandacht brengen. Vooral kijken waarom iemand geschikt is en niet waarom iemand niet aan de eisen voldoet. Het toezichthouderschap is misschien niet sexy maar wel ongelooflijk belangrijk.

Welke tips heb je voor aankomende toezichthouders?

Pak je rol, pak je kans. Verdiep je in de organisatie en cijfer je zelf niet weg omdat je ‘te jong of te onervaren bent’. Sta open voor andere uitdagingen en ben bereid te leren en te investeren in jezelf. Een toezichthouderschap is een verrijking voor de organisatie én voor jezelf. Het nieuwe toezicht heeft nieuw bloed nodig en daar kun jij bij helpen!

Voor vragen over vijf vragen aan Monique Princen kun je contact opnemen met Max Ruiters.

Artikelen

Max Ruiters

Vijf vragen aan Nanny Huismans

“Laat je niet overrulen door competenties in profielen.” ...

Max Ruiters

Stroom Zuid & Delfin impact executives slaan handen ineen

Investeren in duurzame samenwerking is meer dan een begrip. Het is een overtuiging die zowel bij Stroom Zuid als Delfin impact executives...