Wet DBA en kwaadwillend

De Wet DBA houdt de gemoederen flink bezig. Volgens mij vooral omdat er geen duidelijkheid en geen transparantie is.

De Wet DBA houdt de gemoederen flink bezig. Volgens mij vooral omdat er geen duidelijkheid en geen transparantie is. Ga maar na: als u op dit moment niet weet hoe u met een ZZP’er moet omgaan en wilt voorkomen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid dan maakt De Belastingdienst het u niet makkelijker. Daar zullen ze nooit op voorhand aangeven of de constructie die u op het oog heeft leidt tot schijnzelfstandigheid. Dat beoordelen ze pas achteraf.

Dat is een situatie die mij bekend voorkomt. In de tijd dat we de “Verklaring ArbeidsRelatie” (VAR) nog gebruikte kwamen we in dezelfde situatie terecht. Een ZZP’er kon redelijk eenvoudig de zogenaamde VAR aanvragen en deze werd zonder veel omhaal afgegeven door De Belastingdienst. Opdrachtgevers hadden het idee dat ze met de inzet van een ZZP’er met een VAR veilig zaten. Niets was minder waar. Want ook hier werd de inzet achteraf getoetst. We hebben het als Delfin Executives aan den lijve mogen ondervinden toen De Belastingdienst alle dossiers van onze interimopdrachten kwam controleren. We hadden het vanzelfsprekend prima op orde, we schrokken eigenlijk vooral van de onwetendheid van de betreffende ambtenaar. Helemaal toen we onze kassabonnen moesten overleggen. Die hadden we natuurlijk niet, het inzetten van interimmers is immers geen cash & carry product. Tot zover onze VAR ervaring.

“We handhaven als we u als kwaadwillend zien”

Dat bent u volgens De Belastingdienst als u ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking’. De Belastingdienst kan u dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen. Zij moeten dan bewijzen dat er sprake is van 3 dingen:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid

Service gericht als ik ben heb ik voor u onderzoek uitgevoerd wanneer er sprake is van alle 3 de eerdergenoemde feiten. Nu moet ik u helaas teleurstellen. Na 4 dagen desktopresearch heb ik het antwoord nog steeds niet gevonden. De Belastingdienst overigens ook niet. Gevolg is dat het waarde-oordeel van de belastinginspecteur een belangrijk criterium dreigt te worden. Waar kennen we dat van.

Verminder uw risico

Zonder u de garantie te kunnen geven dat u ontkomt aan verder onderzoek, wil ik u het advies geven om een samenwerking met een ZPP’er te formaliseren via een van de goedgekeurde Modelovereenkomsten van de Belastingsdienst. Het is waarschijnlijk het eerste document dat ze opvragen en dan kunt u maar beter een 10 met een griffel scoren. Grote kans dat ze verder onderzoek achterwege laten. Want ook al bent u niet kwaadwillend, een dergelijk onderzoek heeft altijd impact op u en uw organisatie.

Voor vragen over wet DBA en kwaadwillend kun je contact opnemen met Mark Simons.

Artikelen

Max Ruiters

Vijf vragen aan Linda van Driel

“Omarm dat je anders bent.” ...

Max Ruiters

Vijf vragen aan Nanny Huismans

“Laat je niet overrulen door competenties in profielen.” ...