Stichting Groep Oosterpoort - Oss

Lid Raad van Toezicht – Kwaliteit en Veiligheid

reageren kan tot en met zondag 11 augustus

Maatschappelijk betrokken Jurist. Integrale kijk, open houding, het vizier op de toekomst van de zorg. Daar lever jij graag een bijdrage aan!

___::DELETED!!___

Over Stichting Groep Oosterpoort

Stichting Groep Oosterpoort (die binnenkort verder gaat onder de naam Acuras) is een zorgorganisatie waarbinnen drie stichtingen actief zijn:

 • Oosterpoort: een organisatie voor specialistische jeugdhulp in de regio Noordoost-Brabant. En biedt hulp en ondersteuning aan gezinnen die het moeilijk hebben.
 • KlinQ is een orthopsychiatrische verblijfssetting voor jongeren in samenwerking met de GGZ. 
 • Care+ begeleidt mensen met psychische kwetsbaarheid en/of een licht verstandelijke beperking in Midden en Noord Limburg. Bij de Groep zijn ruim 200 medewerkers en meer dan 1000 cliënten per jaar die zorg ontvangen. Er zijn meer dan 400 pleeggezinnen welke zich iedere dag inzetten om een veilige en kansrijke toekomst voor jongeren en kinderen te waarborgen. Zij staan klaar als opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaan.

___::DELETED!!___

Jouw rol als Toezichthouder

Als Lid RvT van Groep Oosterpoort overzie je en herken je het dynamische speelveld waar de organisatie zich in bevindt. Een organisatie die bedrijfsvoering goed op orde heeft en zorginhoudelijk bezig is met de volgende stap en daarin vooruitstrevend te werk gaat. Van het verbreden van inkomstenstromen tot leidend zijn in de consolidatieslagen die op Stichting Groep Oosterpoort gerelateerde zorg afkomen.

Met jouw positief kritische attitude help je de organisatie qua Kwaliteit en Veiligheid op koers te houden. Daar waar nodig adviseer je op gepaste wijze en in nauw overleg met je collega toezichthouders, de bestuurder op thema’s die impact hebben op kwaliteit en veiligheid en daarmee op de duurzame gezondheid van de organisatie en zorgverlening voor de doelgroep.

Met wie komen we graag in contact?

Als Lid Raad van Toezicht met een juridische achtergrond, vorm je samen met je collega toezichthouder de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Je weet Kwaliteit & Veiligheid van zorg vanuit meerdere perspectieven te duiden, zodat het perspectief van jeugdigen en gezinnen, volwassenen, (pleeg- en gezinshuis)ouders, professionals als die van opdrachtgevers wordt meegewogen.

Je hebt een visie op het gebied van hulpverlening, dienstverlening en de positie van cliënten en (pleeg- en gezinshuis)ouders in het zorgstelsel. En oog voor de belangen van de cliënten-en pleegouders en de contacten met de cliënten- en pleegouderraad.

Maar je beseft ook dat een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaringen het inzicht verruimen en de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de raad als team bevorderen.

Maar ook:

 • Relevante kennis en ervaring in het sociaal domein en/of de (jeugd)zorg en de rol van gemeenten
 • Teamplayer Het vermogen om voldoende afstand te bewaren en toch in staat een adequaat beeld te vormen om toezicht te houden en mee te helpen om de organisatie op koers te houden
 • Bekend met het werkgebied van Stichting Groep Oosterpoort

Bij gelijke geschiktheid gaat gezien de huidige samenstelling van de RvT de voorkeur uit naar een man.

Aanbod

De Raad van Toezicht werkt volgens de principes van de Governance Code Zorg. Honorering valt binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens.

Inlichtingen

Voor vragen over de vacature Lid RvT bij Groep Oosterpoort en/of procedure staat Mark Simons (06-52376775) jou graag te woord.

Meer informatie kun je ook vinden onder ‘Bestuur en Toezicht’  van Stichting Groep Oosterpoort, zoals:

 • Algemene Profielschets Raad van Toezicht
 • Jaarverslag 2023
 • Statuten en Reglementen

Sollicitatie

We zijn nieuwsgierig naar jouw motivatie en CV die wij uiterlijk zondag 11 augustus willen ontvangen.

Hoe ziet het verdere proces eruit:

 • Op donderdag 15 of maandag 19 augustus gesprekken met Delfin impact executives
 • Op vrijdag 30 augustus in de middag gesprekken bij Stichting Groep Oosterpoort
 • Voordracht en benoeming in RvT vergadering van 17 september
 • Startdatum 1 oktober 

 

Een integriteitsonderzoek kan onderdeel zijn van deze procedure.

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Mark Simons.