VISTA college

Lid Raad van Toezicht – financieel profiel

Solliciteer voor 6 oktober 2023

Voor de Raad van Toezicht van VISTA college zoeken we een lid dat vanuit de financiële portefeuille wil bijdragen aan aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Zuid-Limburg.

___::DELETED!!___

Dit is waarom de rol van Lid Raad van Toezicht voor u interessant is

Uw drijfveer is de behoefte om meerwaarde toe te voegen aan de Raad van Toezicht en het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kernactiviteit zoals vermeld in de missie van VISTA college: het leveren van een duurzame kwalitatieve bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Zuid-Limburg.

Over VISTA college

VISTA college is een gevestigde MBO-onderwijsinstelling na een geslaagde fusie in 2019 tussen Arcus college en ROC Leeuwenborgh. De hoofdvestigingen zijn gelegen in Heerlen, Sittard en Maastricht. Met 13.000 studenten en deelnemers, ruim 230 opleidingen en ongeveer 1.600 medewerkers is het VISTA college een van de grootste onderwijsaanbieders in Zuid-Limburg.

Het omvat een breed spectrum van opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op het gebied van horeca en toerisme, sport en recreatie, administratie en handel, (luchtvaart)techniek, ICT, gezondheidszorg, dienstverlening en welzijn. Studeren bij VISTA college staat open voor zowel jongeren als voor volwassenen, in voltijd en deeltijd. Naast de initiële opleidingen heeft VISTA college zeer ruime mogelijkheden om in maatwerk bedrijfsopleidingen te realiseren en Inburgeringsonderwijs te verzorgen.

Missie

VISTA college heeft de ambitie om, binnen de wettelijke opdracht, als regionale onderwijspartner in het middelbaar beroepsonderwijs een duurzame kwalitatieve bijdrage te leveren aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Zuid-Limburg. Daarbij hoort nadrukkelijk ook het opleiden van de groep jongeren en volwassenen die moeite hebben een plek op de arbeidsmarkt te krijgen of te behouden. VISTA college zorgt voor een toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod in Zuid-Limburg, dat optimaal kan mee-ademen met de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt ende wensen van het (eu)regionale bedrijfsleven.

VISTA college heeft in haar Strategisch document VIZIER de richting voor de komende periode opgenomen. De externe kant daarvan betekent een grotere wendbaarheid om partners in de regio te ondersteunen met een onderwijsaanbod op maat. De interne kant is een krachtige voortzetting van de veranderprocessen, die de professionaliteit van individuele medewerkers en teams moeten ondersteunen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit een goede mix van ervaring en continuïteit enerzijds en nieuwe competenties passend bij de strategie van VISTA college anderzijds. De RvT bestaat uit 6 leden, waaronder de voorzitter.

___::DELETED!!___

De rol van Lid Raad van Toezicht – financieel profiel

Het nieuwe lid van de RvT is bij voorkeur woonachtig danwel werkzaam in of rondom het verzorgingsgebied van VISTA college. De voornaamste drijfveer van de kandidaat is de behoefte om meerwaarde toe te voegen aan de Raad van Toezicht en het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kernactiviteit zoals vermeld in de missie van VISTA college. Van alle leden wordt integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren.

Het lid RvT met een financieel profiel maakt deel uit van de auditcommissie waarbij kennis van het onderwijs een pre is. Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht worden toezichthouders met een andere culturele achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Met wie komen we graag in contact

Elk lid van de RvT van VISTA college:

 • Heeft kennis en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en toezicht
 • Heeft affiniteit met de missie en strategie van VISTA college en heeft inzicht in de complexiteit van dit type organisatie
 • Heeft het vermogen om in teamverband advies en toezicht uit te oefenen
 • Heeft het vermogen om een goede gesprekspartner van het CvB te zijn en tevens het beleid en het functioneren van de CvB kritisch en constructief te toetsen
 • Heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid met de maatschappelijke functie van dit type onderwijs en de doelgroep
 • Beschikt over een voor de organisatie relevant netwerk
 • Is onafhankelijk en onpartijdig
 • Is voldoende beschikbaar voor de uitoefening van de functie
 • Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Hecht groot belang aan kwaliteit, zowel op het terrein van de interne organisatie als op het middelbaar beroepsonderwijs
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau en is in staat op hoofdlijnen te besturen
 • Is bekend met het werkgebied van VISTA college, het sociaal economisch klimaat van de regio en de maatschappelijke context waarbinnen VISTA college opereert
 • Affiniteit en/of ervaring met het gekozen besturingsmodel met een platte organisatie en teams in the lead


Competenties die horen bij het lid van de RvT met een financieel profiel zijn:

 • Bedrijfseconomische, financieel-technische kennis en kunde met specifieke kennis op het gebied van bekostigingssystematiek in het onderwijs
 • Deskundigheid op het gebied van risicomanagement en control
 • Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (maatschappelijke) onderneming
 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van onderwijsinnovatie en ICT
 • Maatschappelijke trends weten te vertalen
 • Bereidheid om het eigen functioneren kritisch te bekijken en in het openbaar daarover verantwoording willen afleggen

Aanbod

De voltallige Raad van Toezicht van VISTA college vergadert minimaal zes maal per jaar, de afzonderlijke commissies ongeveer 4x per jaar. VISTA college heeft voor de leden van de Raad van Toezicht een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Honorering vindt plaats conform de Branchecode Goed bestuur in het mbo.

Inlichtingen

Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Toezicht het leidende principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen. Bij de werving en selectie van deze vacature wordt VISTA college begeleid door Delfin impact executives. Bij vragen kunt u contact opnemen met Elise Lansu, tel. 06 – 23 90 90 09 of Max Ruiters 06 – 46 11 73 42.

Sollicitatie

Indien u interesse heeft in de functie en u voldoet aan de gestelde eisen, dan ontvangen wij uw Curriculum Vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 oktober 2023. Klik hier voor het jaarverslag 2022 van VISTA college. Benoeming van het nieuwe lid RvT is voorzien in de vergadering van de RvT op 15 december 2023.

Elise Lansu
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Elise Lansu.