Stichting Prisma - Peel en Maas

Lid Raad van Toezicht – juridisch profiel

solliciteer voor 31 december 2023

Deze positie is via Delfin impact executives succesvol ingevuld!

___::DELETED!!___

Dit is waarom de rol van lid Raad van Toezicht voor jou interessant is

Als toezichthouder bij Stichting Prisma krijg je niet alleen de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de onderwijsontwikkeling maar heb je ook de kans om een blijvende positieve impact te hebben op de gemeenschap en toekomstige generaties. Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn en uitbreiding ontstaan bij Stichting Prisma 2 vacatures binnen de Raad van Toezicht (RvT). De RvT zoekt een betrokken lid met een onderwijs profiel en een lid met juridische kennis.

Over Stichting Prisma

Stichting Prisma is een onderwijskoepel van tien basisscholen en één speciale basisschool, waar meer dan 190 gedreven medewerkers zich inzetten voor de educatie van zo’n 1.700 leerlingen in de gemeente Peel en Maas. Prisma streeft ernaar om de samenleving op een betekenisvolle manier te verrijken door inspirerend onderwijs te bieden. Binnen haar scholen staat het leren, leven en samenleven van kinderen centraal.

Met een duidelijke maatschappelijke taak richt Stichting Prisma zich de komende jaren op drie belangrijke pijlers. 

Op een Prismaschool:

  • Benaderen we elkaar ongelijk om gelijke kansen te creëren.
  • Werken we aan de brede ontwikkeling van kinderen.
  • Is iedereen veilig en hebben we oog voor elkaars welbevinden.

Prisma kent een bestuursmodel dat is gebaseerd op de principes van goed (onderwijs) bestuur en dat voorziet in een scheiding tussen toezien en besturen. De bestuurlijke bevoegdheden liggen bij het College van Bestuur (CvB), de toezichthoudende bevoegdheden bij de RvT. Ondersteuning van RvT en CvB vindt plaats door het ondersteuningsbureau. De dagelijkse leiding van de organisatie en de aansturing van de schooldirecteuren is in handen van het CvB. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school/scholen.

___::DELETED!!___

De Raad van Toezicht

Zodra de twee functies zijn ingevuld bestaat de RvT uit 5 leden. Alle leden hebben affiniteit met onderwijs en maatschappelijke vraagstukken. Alle leden van de RvT zijn onafhankelijk in de zin van de Governancecode. Van alle leden wordt integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij worden geacht in staat te zijn om scherpe discussies collegiaal te voeren, te weten op welke criteria zij dienen te toetsen en kritische vragen te kunnen stellen.  Er zijn (nog) geen vaste commissies. Met de komst van de nieuwe RvT-leden is er wel een voornemen om met een audit commissie en een commissie onderwijs en kwaliteit te gaan werken. 

Met wie komen we graag in contact

Aanvullend op het algemeen profiel van de RvT is het lid met de juridische portefeuille een persoon die vanuit zijn of haar expertise een bijdrage levert aan de RvT en de organisatie in het geheel. Je hebt kennis op het gebied van juridische zaken en governance. Je draagt zorgt voor een kritische blik op juridische vraagstukken en draagt vanuit je toezichthoudende verantwoordelijkheid bij aan het waarborgen van de rechtmatigheid en integriteit van Prisma.

Het lid met een juridisch profiel beschikt over de navolgende eigenschappen:

  • Ervaring in het juridische domein, bij voorkeur in de non-profitsector.
  • Kennis van governance, compliance en juridische aspecten binnen organisaties.
  • Een sterk ethisch kompas en het vermogen om complexe juridische vraagstukken te doorgronden.

Ervaring als toezichthouder is een pre, maar niet noodzakelijk. Jouw voornaamste drijfveren zijn de behoefte om meerwaarde toe te voegen aan de RvT en het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Aanbod

De honorering van de leden van de RvT bedroeg in 2023 € 5.168,- en wordt jaarlijks vastgesteld. Leden van de RvT onderschrijven de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs en handelen daarnaar.

Inlichtingen

De werving en selectieprocedure wordt begeleid door Max Ruiters van Delfin impact executives, tel. 06-46117342. De volgende documenten zijn beschikbaar door op de links te klikken:

Sollicitatie

Hebben we je interesse gewekt en wil je vanuit een toezichthoudende rol een bijdrage leveren aan de onderwijsontwikkeling van kinderen? Dan nodigen we je graag uit om je curriculum vitae en motivatiebrief voor 31 december 2023 te uploaden via de sollicitatiebutton op deze pagina.

De gesprekken met Delfin impact executives zijn gepland in week 2 en 3. De gesprekken bij Stichting Prisma vinden plaats op 24 januari 2024 (namiddag en avond). De RvT is voornemens om de 2 nieuwe leden RvT in haar vergadering van 1 februari 2024 te benoemen.

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Max Ruiters.