Stichting LVO - Sittard

Manager Financien

___::DELETED!!___

Toekomstgerichte en verbindende manager die vanuit de expertise financiën de organisatie op een natuurlijke en waarderende wijze meeneemt in en voorbereid op de ontwikkelingen van morgen en overmorgen. 

___::DELETED!!___

Dit is waarom de rol van Manager Financiën voor jou interessant is

Jouw rol en opdracht is de organisatie voortdurend meenemen in de ontwikkelingen die in- en extern op de organisatie afkomen. De verbinding leggen met andere afdelingen, klankbord zijn voor CvB, rectoren en andere stakeholders is een continu proces in deze functie. 

Vanuit jouw rol als Manager Financiën zorg je samen met je medewerkers dat de relatie met scholen nog sterker wordt, de Beleidsadviseurs en Adviseurs een volgende stap gaan zetten en de afdeling faciliterend is richting de totale organisatie. En vanzelfsprekend; de financiële producten zoals rapportages en jaarrekening op tijd worden opgeleverd.

De interesse is wederzijds als je betrokken bent en begrijpt dat de ambitie van LVO –  “het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen” –  alleen te realiseren is als alle afdelingen hier een bijdrage aan leveren. Dus ook de afdeling Financiën.

Over LVO

Elke schooldag verzorgen ruim 2.900 professionals voor ruim 23.500 jonge mensen voortgezet onderwijs op een van de 25 scholen verspreid over heel Limburg. Op de scholen ontdekt en ontwikkelt de leerling in een veilige omgeving zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit en de ambitie hebben om ervoor te zorgen dat elke leerling een geweldige onderwijstijd heeft op school.

Nieuwsgierig naar LVO, bezoek via deze link de website

Ondersteunende Diensten

De scholen en het college van bestuur worden door ondersteunende afdelingen gefaciliteerd op het gebied van financiën, mensen en organisatie, juridische zaken, onderwijs, ICT, vastgoed, facilitaire zaken, inkoop en strategische communicatie.  Deze afdelingen zijn ook verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van besluitvorming door het college van bestuur in samenspraak met de rectoren/scholen.  

Kernpunten in de ondersteuningsvisie zijn het werken als één team, het slim inrichten van de bedrijfsvoering en het verder verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. 

Vanuit de LVO beleidsvisie Horizon 2025 hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de organisatiecultuur en – structuur, is er een nieuw managementstatuut in werking getreden en zijn de wijze van ondersteuning en de onderlinge werkwijzen veranderd. Er ligt een uitdaging voor de nieuwe manager financiën om deze veranderingen nog verder te verankeren naar het nieuwe gewoon.

___::DELETED!!___

De rol van Manager Financiën

Als Manager Financiën heb je verschillende rollen in de organisatie. Zo ben je lid van het MT waarin je een voortrekkersrol hebt om de ondersteunende diensten zowel in structuur als in manier van werken (cultuur) te ontwikkelen. Maar je bent ook het financieel geweten en sparringpartner voor het CvB, leidinggevende en coach van het team financiën en je hebt nauwe contacten met de rectoren. 

Samen met je team van 35 medewerkers bouw je aan een dienstverlenende, professionele en resultaatgerichte afdeling financiën. Je geeft direct leiding aan de teamleider, beleidsadviseurs en adviseurs (16 medewerkers). 

Je rapporteert aan de Directeur Ondersteunende Diensten

Met wie komen we graag in contact

Je bent een strategisch georiënteerde dienstverlenende manager met een ondernemende mentaliteit en werkt op basis van een strategische agenda. Je krijgt energie van het werken in een complexe organisatie en ziet mogelijkheden om ook in uitdagende situaties effectief en in verbinding te blijven werken.  

Je hebt ambitie, visie en oog voor zowel proces als resultaat. Je bent integer, mens- en organisatiegericht, innovatief en communicatief sterk, toont karakter en hebt aantoonbare ervaring op het brede vlak van financiën. Je bent iemand die vanuit waarderend perspectief mensen benadert en persoonlijk leiderschap stimuleert.

Daarnaast herken jij je in:

  • Afgeronde opleiding op WO-niveau richting bedrijfseconomie, bedrijfskunde of vergelijkbaar
  • Aantoonbaar ruime leidinggevende ervaring in een complexe omgeving.
  • Gevoel voor het politieke en bestuurlijke krachtenveld en de maatschappelijke omgeving waarin stichting LVO opereert

Aanbod

De rol van Manager Financiën is een fulltime positie (40 uur per week). Inschaling is op basis van de CAO VO, schaal 14 met een maximum van € 8.000,- bruto per maand. 

Inlichtingen

Delfin impact executives begeleidt LVO in het vinden van hun nieuwe Manager Financiën. Voor meer informatie over deze functie en/of procedure staat Mark Simons (06-52376775) jou graag te woord.

Sollicitatie

Interesse? Dan ontvangen wij graag uiterlijk zondag 19 mei jouw Motivatiebrief en CV. 

De planning is als volgt:

  • Woensdag 22 mei gesprek bij Delfin
  • Donderdag 30 mei gesprek bij LVO
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Mark Simons.