Privacy
Statement

Privacy bij Delfin

Delfin hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Delfin kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden cv’s of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruikt Delfin uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar Delfin verzendt, geeft u daarmee Delfin toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van de aanvraag of melding. Verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vanzelfsprekend zal Delfin ingezonden CV’s nooit zonder toestemming van betrokkene doorsturen naar haar opdrachtgevers. U kunt altijd uw gegevens bij ons opvragen om te verifiëren wat wij vastgelegd hebben. Stuur daarvoor een mail naar info@delfin.eu

Bij hyperlinks naar andere websites is Delfin niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Delfin behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Stuur een mail naar info@delfin.eu

Wij helpen organisaties
succesvoller te worden

Volg Delfin

twitterlinked

Kamer van Koophandel: 14076898

Btw nummer: NL8142.78.504.B01

© 2016 Delfin Holding nv