Introductie

De reactietermijn is gesloten


Wil jij als lid van de Rekenkamer Maastricht bijdragen aan onderzoeken ten behoeve van de gemeente Maastricht?

Organisatie

De gemeenteraad van Maastricht heeft een onafhankelijke rekenkamer benoemd die samengesteld is uit uitsluitend externe leden. Het doel van de rekenkamer is om – door het doen van onderzoek – de raad te helpen controleren of geld van de gemeenschap zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. De Rekenkamer Maastricht kiest haar eigen onderzoeksonderwerpen en geeft een onafhankelijk en professioneel oordeel. Er worden twee tot vier onderzoeken per jaar uitgevoerd, meestal in eigen beheer. De onderzoeksrapporten worden aangeboden aan de gemeenteraad van Maastricht en zijn openbaar. 

De Rekenkamer Maastricht is voortdurend op zoek naar vernieuwende mogelijkheden om de gemeenteraad te betrekken bij het onderzoeksproces. Daarnaast wordt gezocht naar andere manieren om rapporten te presenteren zoals infographics, beknoptere rapporten of quick-scans.

Functie

De Rekenkamer Maastricht bestaat uit vijf externe leden en wordt ondersteund door een secretaris. Elk lid wordt door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar. Voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamer geldt op grond van de gemeentelijke verordening een vergoeding. Gemiddeld komt de rekenkamer eenmaal per maand bij elkaar. Het lidmaatschap van de Rekenkamer Maastricht is onverenigbaar met een aantal in de Gemeentewet genoemde functies. Dat betekent dat een lid van de Rekenkamer Maastricht niet kan optreden als gemachtigde, vertegenwoordiger of adviseur in geschillen ten behoeve van de gemeente Maastricht en geen werkzaamheden, anders dan die ten behoeve van de rekenkamer, kan verrichten voor de gemeente Maastricht.

Functie-eisen

Het lidmaatschap van de Rekenkamer Maastricht vergt absolute integriteit en onafhankelijkheid. Voor elk lid van de Rekenkamer Maastricht geldt:


  • gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en kennis van ambtelijke processen;
  • academisch werk- en denkniveau;
  • belangstelling voor het openbaar bestuur;
  • het vermogen om (financiële) informatie te analyseren en te interpreteren;
  • ervaring met (beleids)onderzoek bij overheden;
  • een op samenwerking gerichte attitude;
  • affiniteit met de stad Maastricht.

Inlichtingen

De Rekenkamer Maastricht wordt bij deze werving- en selectieprocedure begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie, samenstelling en onderzoeksrapporten, kunt u terecht op www.rekenkamermaastricht.nl. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Max Ruiters, tel. 06-46117342. Indien u wilt solliciteren op deze functie, dan kunt u uw curriculum vitae en motivatiebrief voor 18 mei 2023 uploaden via de sollicitatiebutton op deze pagina. 

De huidige leden van de Rekenkamer Maastricht en de voorzitter van de commissie Begroting en Verantwoording van de gemeenteraad vormen de selectiecommissie. De commissie Begroting en Verantwoording draagt kandidaat-leden voor aan de gemeenteraad waar de bevoegdheid ligt voor de formele benoeming. Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is onderdeel van de benoemingsprocedure.