Een blik achter de schermen: De werving (2)

Bij het uitvoeren van een werving & selectie of executive search opdracht komt meer bij kijken dan verwacht. Dat merken wij in ieder geval als we uitleg geven wat we allemaal doen. Daarom gunnen wij u in drie delen een blik achter de schermen.

In deel 1 namen we u mee in de voorbereiding van het traject, deel 2 gaat over de werving en in deel 3 gaan we dieper in op de selectie. We nemen een fictieve werving naar een Directeur/Bestuurder als voorbeeld, waarbij sprake is van een RvC en een OR. Qua complexiteit de meest uitdagende setting. Vanzelfsprekend hebben wij ook wervingstrajecten die iets overzichtelijker en compacter zijn.

We gaan live

De voorbereiding is klaar en onze campagne manager zorgt ervoor dat de vacature en andere uitingen die relevant zijn om met potentiële kandidaten in contact te komen online zichtbaar zijn. Kandidaten kunnen vanaf dat moment solliciteren of contact met ons zoeken om meer informatie op te halen.

Actief benaderen – Direct search

Het blijft vanzelfsprekend niet alleen bij passief werven. We worden als bureau ook ingeschakeld omdat de opdrachtgever graag in contact wil komen met ons netwerk en het netwerk van ons netwerk.

Vandaar dat we veel tijd besteden aan het benaderen van potentiële kandidaten uit onze database en ons netwerk inschakelen om in contact te komen met kandidaten uit de 2e of 3e ring. Door deskresearch komen kandidaten in beeld die we “koud” (we hebben nog nooit contact gehad) maar wel gericht en persoonlijk gaan benaderen.

We zijn ook regisseur van het proces

In dit voorbeeld waarin we een Directeur/Bestuurder werven, onze opdrachtgever de RvC is en de OR een belangrijke adviesrol heeft, is onze regierol een belangrijke functie. Hoe goed je ook zaken hebt voorbereid en hoezeer we ervan overtuigd zijn dat iedereen op 1 lijn zit, we blijven scherp op signalen die het tegendeel bewijzen. Die signalen zijn soms tussen de regels te lezen, een andere keer word je er keihard mee geconfronteerd. De ene keer komt dit vanuit de interne organisatie een andere keer van buiten de organisatie (vooral als het een vacature betreft met maatschappelijke impact of zichtbaarheid).

Vandaar dat we tijdens de werving continu in contact staan met onze opdrachtgever. Zo houden we elkaar scherp op de afspraken die we in de voorbereiding hebben gemaakt. En minstens zo belangrijk, zo steunen we elkaar en houden we de rijen gesloten.

Transparant en duidelijk

In deze fase nemen diverse potentiële kandidaten vooraf contact met ons op. Omdat ze meer informatie willen over de organisatie, de vacature en/of het proces. Maar ook omdat ze willen toetsen of het zinvol is om te solliciteren. In sommige gevallen is het voor ons om uiteenlopende redenen duidelijk dat we niet in contact zijn met de nieuwe potentiële directeur. Die feedback geven we, inclusief onderbouwing. We willen voorkomen dat we samen een traject ingaan, waarvan wij al weten wat de uitkomst gaat worden.

Natuurlijk staan we ook in contact met kandidaten die in potentie de nieuwe directeur kunnen zijn, maar daar laten we ons niet over uit. We adviseren op zo’n moment om te reageren en voegen er een duidelijke disclaimer aan toe dat dit geen garantie is op succes. We hebben immers nog niet in beeld welke andere kandidaten zich aandienen c.q. hoe onze opdrachtgever gaat reageren op de betreffende kandidaat.

De balans opmaken

Na 3 weken maken we samen met onze opdrachtgever de balans op. Hebben we voldoende kwalitatieve reacties binnengekregen en kunnen we de volgende stap gaan zetten.

Meer over de volgende stap in deel 3, De Selectie

Voor vragen over een blik achter de schermen: De werving (2) kun je contact opnemen met Mark Simons.

Artikelen

Max Ruiters

Max Ruiters: omarm de non-profitsector vanuit vertrouwen

‘Werken in deze sectoren biedt de unieke kans om echt impact te maken.’ ...

Max Ruiters

Yes, er is krapte!

“Is krapte niet juist een mogelijkheid om je processen kritisch onder de loep te nemen en creatief te worden?” ...